Elektrik Makineleri Tasarımı

Tek Fazlı Asenkron Motor
Üç Fazlı Asenkron Motor
Senkron Relüktans Motor
Üniversal Motor
Sabit Mıknatıslı Senkron Motor
Fırçalı DC Motor
Transformatör
Anahtarlamalı Relüktans Motor
BLDC Motor
Lineer Motor
Eksenel Akılı Motor
Çıkık Kutuplu Senkron Generatör
Yüksek Hızlı Sabit Mıknatıslı Senkron Generatör
Pençe Kutuplu Alternatör
Reaktör Trafosu
Güç Elektroniği Uygulamaları

Sürücü Tasarımı

Farklı Güçlerde Sürücü Tasarımı
Elektrikli Araçlara Özgü Sürücü
Vektör Kontrol
V/F Kontrol
Servo Kontrol
BLDC Sürücü
Rüzgar Türbini Güç Kontrolü
Senkron Motor Sürücü