Error: Your upload path is not valid or does not exist: /home/xgksenkr/public_html/wp-content/uploads Elektrik Makinelerinin Tasarımı – SENKRON ARGE & MÜHENDİSLİK

Elektrik Makinelerinin Tasarımı

Ana Sayfa – Elektrik Makinelerin Tasarımı

Elektrik Makinelerinin Tasarımı

Elektrik makinalarının tasarımı çok sayıda, karmaşık ve birbiri ile ilişkili mühendislik problemlerinin çözümünü içerir. En iyi veya optimum bir tasarım yoktur ve elektrik makinalarının tasarımının matematiksel açıdan belirli olmayan bir problemi oluşturduğu söylenebilir. Bir elektrik makinasının tasarımında elektromanyetik, ısıl ve mekanik problemlerin dikkate alınması gerekir ve bütün özellikleri karşılayan ve ticari olarak uygulanabilecek bir tasarıma ulaşılması için çok irdelemelere ihtiyaç vardır.

Günümüzde elektrik makinelerinin tasarımında bilgisayar kullanımı giderek artmaktadır. Bunun temel sebepleri elektromanyetik, termal ve mekanik analizlerin sayısal çözümlerinin bilgisayar ortamında hızlı çözülmesi ve sonuçların güvenilir olmasından kaynaklanmaktadır.

Senkron Ar-Ge ; sistem ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, yüksek verimlilikle çalışacak motor tasarımları gerçekleştirir. Sisteminiz için tasarlanmış olan elektrik motorları ile üretim maliyetleri düşürülmekle birlikte kullanıcının memnuniyeti de arttırılır.

Analitik Analiz

Analitik hesaplamalar elektrik makinesinin temel verilerden yola çıkılarak motor parametrelerinin adım adım formüle edilerek hesaplanması ve hesaplamalar sonucunda motorun boyutlandırılması ve ölçülendirilmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu adımlar sonucunda motorun performans sonuçları elde edilmektedir. Hesaplamalarda ana unsur motorun boyutlarının belirlenmesi ve bu boyutlarda tork, akım ve verim parametrelerinin elde edilmesidir.

Sonlu Elemanlar Yöntem Analizleri

Yüksek performanslı Elektrik Makineleri tasarımı ve analizlerinde sonlu elemanlar yöntemi kullanarak elektrik ve manyetik alan problemleri çözülmektedir. Manyetik alan problemleri ve diğer bütün çözümlerin sonucu çizilen makine geometrisi üzerinde ve sonuç eğrilerinde gözlemlenerek makine hakkında kararlı sonuçlar verilmesinin sağlamaktadır.